ENKELI - KUKA TAI MIKÄ
ENKELI OIKEASTAAN ON?

Ja onko heitä todella olemassa?

Sana "enkeli" tarkoittaa sanansaattajaa, välittäjää. Hän on ei-fyysinen henkiolento, joka toimii Jumalan ja maanpäällisen maailman välittäjänä ja jumalallisena/ taivaallisena sanansaattajana.

Maailmamme koostuu sekä fyysisesti havaittavasta ja ei-havaittavasta maailmasta. Muun muassa kristityt tunnustavat uskovansa tähän jo uskontunnustuksessaan.
Ja enkelit kuuluvat juuri tuohon uskomaamme ei-näkyväiseen maailmaan.

Enkeleitä siis on olemassa ja he ovat luomakuntamme näkymättömiä voimia, jotka liittävät meidän arkisen, jokapäiväisen, materialistisen maailmamme kaiken elämän Alkulähteeseen, Jumalaan.

Enkelit ovat