Mitä energiahoito on?


Energiahoidot ovat  yleiskäsite hoitomuodoille, jotka eivät kuulu nykyisen, länsimaisen lääketieteen piirin, mutta joilla pyritään edistämään tai parantamaan ihmisen terveydentilaa sekä hänen yleistä hyvinvointiaan.

Energiahoidot ovat niin kutsuttuja täydentäviä hoitomuotoja, jotka tukevat lääketieteellistä hoitoa. Usein energiahoito  pystyy kuitenkin myös itsenäisesti auttamaan ihmistä niin, että lääkehoito / virallinen terveydenhoito on tai tulee tarpeettomaksi.
Parhaimmillaan energiahoito tasapainottaa ja aktivoi kehon omaa parannusjärjestelmää. Nykypäivänä eri energiahoitojen käyttö leviää vauhdilla ympäri maailmaa ja uskon, että ei ole enää kovin kaukana se aika, jolloin eri energiahoitoja hyödynnetään yhdessä perinteisen, länsimaisen lääketieteen kanssa.

On kuitenkin huomattava, että ammattimainen, vastuunsa tunteva energiahoitaja ottaa vastuun antamastaan hoidosta eikä hän myöskään ylenkatso virallisen terveydenhoidon antamaa hoitoa. Mikäli energiahoitaja keskustelussa hoidettavan kanssa tai hoidon kuluessa huomaa, että hoidettava hyötyisi virallisen terveydenhuollon avusta, kertoo hän ilman muuta sen myös hoidettavalleen.

Erilaiset energiahoidot ovat vanhoja, luonnollisia tapoja hoitaa toista ihmistä. Energiahoito sinänsä on ikivanha taito. Se on esiintynyt historian saatossa eri nimillä; mutta sitä on aina käytetty tasapainottamaan oloa, vahvistamaan vastustuskykyä sekä lieventämään kipuja ja edesauttamaan paranemisessa.

Luonnontieteellinen peruskoulutukseni on saanut minut kiinnostumaan nimenomaan niin kutsutuista pehmeistä energiahoidoista ja niiden  mekanismista. Lisäksi koska pystyn ainakin jossain määrin havaitsemaan energian ja olen itse nähnyt, miten energiahoidot saattavat vaikuttaa hoidettaviin, minua on tavattomasti kiinnostanut se, mitä hoidoissa oikeastaan tapahtuu ja miksi. Hoitotuloksiin kun ei useinkaan näytä vaikuttavan se, uskotaanko niihin vai ei.  
Esimerkiksi eläinten voi harvemmin ajatella uskovan hoitoihin ja siitä huolimatta energiahoidot auttavat niitä paranemisssa.

Energiahoidot vaikuttavat ainakin kahdella elleivät useammalla tavalla.
Niihin liittyy sähkömagnetismi ja värähtelytaso, jolloin energiahoitaja toimii ikäänkuin hoitolaitteena (jos niin voi nyt sanoa), joka saa aikaan hoitovaikutuksen.
Lisäksi energiahoidoissa on toki oleellisena vaikuttajana sosiaalinen kanssakäyminen, aito välittäminen hoidettavasta. Rakkaudella, välittämisellä ja aidolla myötäelämisellä on valtavan suuri vaikutus jokaiseen meistä. 

Energiahoidoista ja niiden vaikutuksista on ympäri maailmaa olemassa paljonkin erilaisia tutkimuksia, joista lähes kaikki ovat päätyneet siihen, että hoidoilla on positiivisia vaikutuksia.
Uskonkin, että tulevaisuudessa, jonain päivänä, energiahoitoja tullaan tutkimaan ja ymmärtämään ns. tieteellisesti yhä paremmin ja ne tulevat olemaan eräänä tärkeänä täydentävänä hoitomuotona ihmisen hyvinvoinnissa.

Tervetuloa Ikiran kurssille!
Tarja


Kurssien aikataulut näet täältä.
Kurssihinnaston näet napsauttamalla tästä

Voit ilmoittautua kurssille täältäHuomaathan! Vaikka energiahoidot ovatkin usein erittäin tehokkaita erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden lieventäjinä, ne eivät kuitenkaan korvaa perinteistä lääkärin määräämää hoitoa. Parhaiten täydentävät hoitomuodot, joihin energiahoidotkin kuuluvat, toimivatkin juuri lääketieteellisen hoidon tukena. Koska energiahoidot saattavat nopeuttaa oleellisesti paranemistasi, on entistäkin tärkeämpää, että olet yhteydessä lääkäriisi koskien mahdollista sairauttasi.